Coaching i Mentoring w praktyce

Nowe wydanie rozszerzone  dostępne od grudzień2016 – styczeń2017

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat rozwoju osobistego i zarządzania potencjałem ludzkim. W grupie adresatów, do których autor kieruje swoją książkę, znajdują się przede wszystkim menedżerowie różnych szczebli, specjaliści zajmujący się polityką personalną oraz studenci, stojący u progu kariery zawodowej. Ta książka to pełny materiał kursu „Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy” (Business Coach Professional Certificate). Jest on realizowany w Instytucie Kognitywistyki Macieja Bennewicza, akredytowany przez European Mentoring & Coaching Council z certyfikatem EQA (European Quality Award).

Maciej Bennewicz poświęca w podręczniku wiele miejsca analizie definicji coachingu i mentoringu. Wskazuje na złożoność tego zjawiska, określa je mianem nowej, dynamicznie rozwijającej się metody oddziaływania. Przekonuje, że coaching jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów odkrywania własnej indywidualności. Autor pisze między innymi: Coaching stał się propozycją umożliwiającą dotarcie do osobistych motywacji, uruchomienia indywidualnej drogi rozwoju, docierania do ograniczających przekonań, które blokują skuteczne działania, oraz do tych mechanizmów, które tworzą nasze osobiste strategie sukcesu. Mentoring jest przez Bennewicza definiowany jako wykorzystanie gotowych procedur i algorytmów wraz ze zdefiniowaną metodą uczenia-trenowania włączającą osobistą motywację. Najbliższy temu wzorcowi jest trening sportowy, w którym zarówno sposoby, jak i modele ćwiczeniowe, a także sposób dochodzenia do spodziewanego poziomu lub wyniku – są jasno sprecyzowane w poszczególnych dyscyplinach.

Lektura podręcznika umożliwia poznanie konkretnych ćwiczeń i technik stosowanych podczas sesji coachingowych. W książce znalazły się wskazówki, które można stosować z powodzeniem również w życiu prywatnym. Podręcznik umożliwia czytelnikowi głębsze poznanie samego siebie i zdobycie nowych umiejętności, a tym samym wspiera rozwój osobisty.

Podręcznik uzyskał nagrodę Jury w plebiscycie Granice.pl “Najlepsza książka psychologiczna 2011”.29

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.