Mentoring

Inspirowanie i kierowanie

Czym jest mentoring? Inspirowanie i kierowanie

Inspirowanie

Zadaniem mentora jest również inspirowanie swojego podopiecznego. Inspiracja w mentoringu ma charakter sugestii, ze swojej natury jest zatem bardziej dyrektywna niż kreatywna. Opiera się na wzorowaniu na sprawdzonych i wypróbowanych sposobach działania a nawet całych modelach postępowania, czyli strategiach. Tym bardziej mentora jest inspirujący im lepiej zna i rozpoznaje strategie sukcesu, których ma nauczyć swojego podopiecznego.

Dlatego wstępnym zdaniem mentora, zanim przystąpi do prowadzenia procesu edukacji mentoringowej jest skatalogowanie niezbędnej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Im mentor lepiej jest przygotowany do procesu mentoringu w oparciu o usystematyzowaną wiedzę, którą chce przekazać mentee; dobre praktyki branży; procedury; metody; modele działania; strategie postępowanie; własne, spisane doświadczenia; techniki i ćwiczenie wspierające – tym lpiej co do efektów rokuje proces mentoringu.

Usystematyzowany proces

Profesjonalny mentoring nie jest jakiegoś rodzaju działaniem ad hoc, swego rodzaju organizacyjną „partyzantką” w ramach, której starszy kolega poklepuje po plecach młodszego, lecz usystematyzowanym, przemyślanym, konsekwentnym procesem inspirowania poprzez konkretne zadania i ćwiczenia prowadzące do wysokich samodzielnych kompetencji mentee. Rola inspirująca mentora polega również na mobilizującym charakterze komunikacji i relacji, w której wspólnie z mentee, cyklicznie i konsekwentnie mierzone są postępy w drodze do określonego wyniku. Usystematyzowanie mentoringu w czasie i przestrzeni stanowi jeden z kluczowych elementów konsekwentnego inspirowania. Uruchamia bowiem proces edukacji, rytm konieczny do pokonywania kolejnych etapów, w których u mentee następuje wzrost wiedzy, umiejętności i stabilizowanie się kompetencji na nowym, wyższym poziomie.

Kierowanie

Działania mentora wobec mentee mają często charakter dyrektywny. Jeśli w organizacji, w danym projekcie lub w obszarze, którego mentoring dotyczy coś działa, jakiegoś rodzaju interwencje, metody, procedury sprawdzały się dotychczas – zadaniem mentora jest przekazanie wiedzy na ich temat mentee, a następnie zachęcenie (skłonienie) do aktywnego przećwiczenia. Mentor nakierowuje zatem swego podopiecznego na właściwe rozwiązania, podsuwa konkretne sposoby działania a także pomaga w dokonaniu wyboru oraz wykorzystaniu odpowiednich zasobów. W początkowej fazie mentoringu może być bardziej dyrektywny niż w dalszych i końcowych etapach, kierując poszczególnymi zadaniami krok po kroku.

Krok po kroku

Na przykład trener sportowy pokazuje krok po kroku początkującemu kolarzowi górskiemu (który posiadł już podstawowe umiejętności techniczne) jak wpinać buty z blokami w wiązania spd (shimano pedals dynamic). Mentor wraz z mentee wykonuje to zadanie po raz pierwszy na unieruchomionym rowerze i kieruje poszczególnymi ruchami stóp i butów kolarza. Następnie uczy mentee jak bezpiecznie wpinać i wypinać buty żeby uniknąć kontuzji. W kolejnej fazie instruktarz i kierowanie działaniami kolarza będzie odbywało się w ruchu, w czasie jazdy na rowerze. Działania te będą powtarzane aż do momentu kiedy mentee automatycznie i sprawnie będzie wpinał i wypinał buty w wiązania spd. Całość ćwiczeń z wiązaniami poprzedzi etap edukacyjny, nabywanie wiedzy przez mentee – czym są i do czego służą wiązania rowerowe, jak są skonstruowane jak reguluje się siłę blokowania stopy w wiązaniu, jakich używa się wiązań, butów, jak zmienia się technika jazdy itd.

Również w obszarach biznesowych, podobnie jak w sporcie, mentor może uczestniczyć w treningu krok po kroku instruując podopiecznego lub najpierw demonstrując prawidłowe wykonanie zadania a następnie monitorując kolejne etapy zadania (ćwiczenia, procedury) aż do uzyskania przez mentee oczekiwane perfekcji. W tym znaczeniu mentor nie tylko kieruje poszczególnymi etapami procesu mentoringowego lecz również konkretnymi, szczegółowym zadaniami, technikami oraz ćwiczeniami a także elementami rutynowej pracy mentee aż do poziomu sprawności, który został zaplanowany na początku procesu lub z niego wynika jako element koniecznego profesjonalizmu.


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

1 komentarz

  1. Tak mi się skojarzyło, że doskonały mędrzec (jeżeli już taki istnieje) umiejętnie posługuje się różnymi oddziaływaniami. Z jednej strony może używać i w zasadzie powinien częściej coachingiem a z drugiej strony występując w roli mistrza może korzystać z narzędzia mentoringu.

    Ważne staje się doskonałe rozpoznanie sytuacji – kiedy mentoring a kiedy coaching. Coach bez pozycji mentora wydaje się być rewolwerowcem z tylko jednym pistoletem. A jakby miał dwa?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.