ESSENTIAL LEARNING

Essential Learning

Essential Learning – nowa edukacja

Essential Learning to nowe podejście do edukacji. krótkie, dynamiczne projekty. Esencja wiedzy, intensywne warsztaty wyjkorzystujące najnowsze techniki i narzędzia z obszaru neuroplastyczności mózgu. Konkret i niezbędna wiedza. Już w lipcu startujemy z nowym projektem, opartym na pionierskich metodach edukacyjnych. W ESSENTIAL LEARNING oraz SHORT WORKSHOPS wykorzystujemy zjawisko neuroplastyczności mózgu, czyli zdolności do zmiany utrwalonych wzorców, dzięki odpowiedniemu treningowi.

Essential learning i neuroplastyczność

Essential learning ma silny związek z neuroplastycznością. Jest modelem edukacyjnym opartym na szybkiej, interaktywnej zmienianie starych wzorców poprzez dostarczanie esencjonalnej, niezbędnej do zmiany, atrakcyjnej wiedzy podbudowanej praktycznym doświadczeniem.

Neuroplastyczność to zdolność do tworzenia nowych połączeń w obrębie konektomu, czyli sieci neuronalnej w mózgu. Zdolność ta ma na celu readaptację do nowych warunków, dostosowanie do zmiennych wymogów środowiska a także zreorganizowania się wobec nowych bodźców. Dzięki neuroplastyczności możemy tworzyć adaptacje, czyli dostosowywać się i wykorzystać nowe doświadczenia. Nasze mózgi podlegają zmienności. Sieć neuronalne może dążyć do samonaprawy lecz także do uczenia się, tworzenia i zmiany wzorców zachowania. Dzięki neuroplastyczności możliwie jest również zapamiętywanie nowych zjawisk. Tworzeni trwałej pamięci oraz proces zapamiętywania dotyczący nowych połączeń,. Możliwa jest konfiguracja danych, których mózg wcześniej nie poznał.  Neuroplastyczność jest to powszechna cecha neuronów, którą umiemy coraz lepiej stymulować. Kierowanie stymulacją mózgu to nowy obszar wiedzy, który pozwala na szybką i trwała zmianę.

Essential learning jako edukacja lapidarne i esencjonalna będzie odbywać się cyklicznie. Będziemy tego rodzaju spotkania edukacyjne organizować dla grup otwartych i zamkniętych.

Dzięki nowej metodzie zmiana wydarza się w sposób ukierunkowany, dzieje się szybko, dynamicznie, przyjemnie i efektywnie. Zajęcia trwają od 1 ½ do maksymalnie 3 godzin. Zaczynamy od TALENT DISCOVERY oraz ARCHETYPAL PSYCHOLOGY. Poszukiwanie oraz identyfikacja talentu i mocnych stron, to jedno z najważniejszych zadań w rozwoju osobistym. Natomiast archetypy – pradawne symbole tworzą fundament naszego postrzegania świata.

Short Workshops – Talent Discovery

ESSENTAIL LEARNING _2
ESSENTAIL LEARNING _2

Essential learning to również krótkie warsztaty w ramach których uczestnicy mogą dokonywać dynamicznych interwencji i szybkich zmian. Praca nad poszukiwaniem talentu, czyli własnych predyspozycji, skłonności lub daru to jeden z najważniejszych elementów rozwoju osobistego. Zdaniem badaczy nie ma ważniejsze rzeczy jak oparcie swojej aktywności życiowej i zawodowej na predyspozycjach. W takim zasobnym stanie jesteśmy gotowi działać intensywnie i twórczo. Dzięki oparciu się na własnych talentach wyniki przekraczają standardowe efekty. W ślad za rozwojem i wykorzystaniem predyspozycji idzie kreatywność i dynamika zmiany, pojawiają się ponadstandardowe efekty, którym towarzyszy stan flow, czyli uskrzydlenie, przepływ, zaabsorbowanie.

Tego rodzaju działanie podejmujemy w krótkim warsztacie TALENT DISCOVERY. Warsztaty te będą odbywać się cyklicznie. Będziemy je organizować dla grup otwartych i zamkniętych. W ramach, krótkich dynamicznych workshops od pierwszej chwili spotkania przechodzimy do sedna, czyli zapraszamy uczestników oraz ich sieci neuronalne do intensywnego, twórczego treningu. Już w ciągu kilkudziesięciu minut pojawiają się nowe odkrycia, skojarzenia i stany kreatywne. W ich wyniku, w następnych minutach, utrwala się nowy wzorzec, który poprzez kolejne powtórzenia może stać się niemal natychmiast innowacją, modelem działania. Warsztat tego rodzaju nie tylko jest dynamiczny i krótki, nie tylko wykorzystuje narzędzie i techniki uplastyczniające mózg – jest również przyjemny. Towarzyszy mu zabawa i stan flow – stany, które sprzyjają szybkiemu uczeniu i efektywnej zmianie w bardzo krótkim czasie.

Już 19 lipca – TALENT DISCOVERY

godz. 18 – 20; Centrum Inspiracje, Warszawa

Zobacz mapkę dojazdu

Zapisy: biuro@instytutbennewicz.pl

prowadzi: Maciej Bennewicz

więcej o TALENT DISCOVERY 

 

 

Essential learning i archetypy

ESSENTIAL LEARNING -3
ESSENTIAL LEARNING -3

Essential learning i archetypy mają bezpośredni związek. Uczymy się  dzięki naśladowaniu wzorców – te zaś, jak na fundamencie osadzone są na archetypach. Archetypy to pradawne symbole, które konstruują nasze myślenie o własnej tożsamości oraz o świecie, w którym żyjemy. Archetypy wrażają się poprze nasz sposób myślenia. Myślnie znajduje odbicie w przekonaniach, uogólnia się w wartościach i w efekcie daje wyraz poprzez nasze działania.

 

Dlatego docierając do archetypów możemy zmienić konstrukcję naszego myślenia a w efekcie działania. Zmiana ta, wbrew pozorom, może następować szybko, tak jak szybko potrafimy zmieniając narrację, czyli opowieść o nas samych. Mózg w istocie tworzy opowieści, są one odbicie połączeń neuronalnych w sieci. Zmieniając opowieść – zmieniamy sieć. Zmieniając sieć neuronalną – zmieniamy również narrację. Oba elementy są możliwe w krótkim, dynamicznym modelu z wykorzystaniem technik pobudzających neuroplastyczność mózgu.

Już 31 lipca – ARCHETYPAL PSYCHOLOGY

godz. 18 – 20; Centrum Inspiracje, Warszawa

zobacz mapkę dojazdu

Zapisy: biuro@instytutbennewicz.pl

prowadzi: Maciej Bennewicz

więcej o ARCHETYPAL PSYCHOLOGY 

więcej informacji na temat ESSENTIAL LEARNING 


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.