Tajemnica

zdrady Judasza

Judasz i tajemnica zdrady 1.

Opowieści biblijne, zwłaszcza te dotyczące ostatnich dni życia Jezusa, przepełnione są znaczeniami, których symbolika do dziś wpływa na nasze myślenie. Przesyca nieświadomość zbiorową, zawarta w archetypach, tworzy jej kanwę, na której współczesne wydarzenia przeplatają się jak osnowa. Na co dzień nie uświadamiamy sobie z jakich elementów utkana jest materia naszych skojarzeń i wartości – nie rozumiemy sposobu postrzegania rzeczywistości a nawet więcej – nie dostrzegamy sposobu jej tworzenie poprzez zjawiska percepcji.

Antropologia kulturowa

Szczególną rolę w archetypowym obrazie świata zachodniego odgrywa historia związana z Judaszem i jego zdradą. Nie interpretuję w żaden sposób warstwy i znaczeń natury religijnej, należą one moim zdaniem do ludzi wierzących, a zatem ich sprawą pozostaje interpretacja, tudzież wiara w zawarte w Nowym Testamencie przesłanie. Jako socjologa interesuje mnie warstwa archetypów, czyli fundament kulturotwórczy, który wpływa również na osobowości konkretnych ludzi zakorzenionych w kulturze. Z pozycji antropologicznej zawarte w opowieściach o Chrystusie i jego uczniach mity oraz znaki, stanowią interesujący dowód w jaki sposób rodziło się współczesne myślenie dotyczące relacji człowieka ze światem. Oczywiście osoby wierzące mogą odczuwać trudność w zdystansowaniu się wobec ewangelicznego przesłania, a zwłaszcza wobec osoby proroka Jezusa, którą opisują w kategoriach nadprzyrodzonych. Najprawdopodobniej dla nich archetypy przenikające religijność stopiły się w nierozerwalną strukturą nieświadomych wzorców i reakcji, wobec których muszą być bezkrytyczni, jak wszyscy ludzie wobec nieuświadamianych mechanizmów, które nimi kierują.

Mechanizmy kulturotwórcze oraz osobowościotówrcze zarówno socjologia jak i antropologia, filozofia i psychologia nazywały różnymi określeniami: wzorami kultury, wzorcami, wdrukami, poziomami logicznymi, nadbudową, internalizacją norm społecznych, procesem wtórnym, literalizacją treści archetypowych itd. – jako czynniki sprawcze determinujące jednostkę ludzką. Używając gestaltowskiego określenia – stały się tłem dla figur jakimi są osoby ludzkie z ich wyborami życiowymi. Figura jest determinowana przez tło. Tło jest dopełniane przez figurę. Osobowość ludzka powstaje na tle i w związku z kanwą archetypów nieświadomości zbiorowej i osnową relacji społecznych. Osobowość to figura, tłem jest kultura, nieświadomość indywidualna byłaby zatem ukrytą figurą każdej osobowości ludzkiej na tle nieświadomości zbiorowej zbudowanej na archetypach, czyli pradawnych symbolach kulturotwórczych.

Tajemnica zdrady Judasza, tak jest nośna i zarazem pasjonująca, gdyż zawiera echo naszych archetypowych postaw i jak w szkle powiększającym wskazuje na mechanizmy, z którymi również współczesny człowiek zarówno boryka się na co dzień, jak i stara się z nimi uporać w sposób podobny, jak uczynili to apostołowie będący świadkami zdrady Judasza. Jak radzimy sobie z bolesnymi, szokującym faktami? Z zapowiedzią niebezpieczeństwa, zdrady?

cdn.


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.