coach

zawód przyszłości

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

profesjonalny certyfikowany coach biznesowy
profesjonalny certyfikowany coach biznesowy

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy to zarazem tytuł jaki uzyskuje absolwent po ukończeniu kursu o tej samej nazwie, jak i nazwa 270 godzinnego kursu zawodowego przygotowującego do profesjonalnej roli coacha. Zapoczątkowałem ten model edukacji wiele lat temu. Od dziesięciu lat funkcjonuje on jako skuteczna metoda kształcenia w zawodzie coacha.

więcej na temat programu 

W między czasie powstało kilka kopii mniej lub bardziej udanych zarówno samego programu kształcenia coachów, jak i ćwiczeń oraz samego modelu kształcenia. Na rynku działają osoby, które powtarzają nawet moje przykłady z życia wzięte, moje doświadczenia w relacjach z klientami, a nawet żarty – podając je, rzecz jasna, jako własne. Mówią niekiedy dosłownie „moimi słowami”.

Czasy mamy takie. Lojalność rozmieniła się na drobne. Napisałem o tym sporo w książce „Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce”. Kiedy dziś protestujemy w kwestii niezawisłości sądów i psuciu państwa demokratycznego, to wczoraj przegapiliśmy drobne oszustwa i nielojalności, na przykład kradzieże oraz nadużycia własności intelektualnej. Rzeczy wielkie rodzą się z małych, tych złych i dobrych. Kiedy dziwimy z powodu złej jakości polityki, braku debaty i dyskursu to być może wcześniej przechodziliśmy obojętnie obok małych krętactw i nielojalności, które zrodziły wielkie przekręty.

Kiedy w latach 90 XX wieku zaczynałem pracować w branży terapeutycznej i edukacyjnej – wstydem strasznym było by tego rodzaju nadużycie cudzego know how. Dziś jest to w pewnym sensie norma. Między innymi z tego powodu warto iść do przodu, robić swoje, tworzyć innowacje i start-upy, zamiast skupiać się na przeszłości. Dynamiki dnia wczorajszego nie jesteśmy w stanie odwrócić. Możemy jedynie wyciągać wnioski. Tak postępujemy w Instytucie Kognitywistyki. Przeszłość to okazja do wyciągania wniosków i refleksji na przyszłość.

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – nowe wartości, nowe treści

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy to program w dużej mierze oparty na nowej wiedzy i metodologii. Wykorzystuje sprawdzone metody lecz koncertuje się na nowych wartościach edukacyjnych. Stale zmieniam swoje programy, metody i techniki. Bycie kopią kopii i kopią samego siebie to równie żałosne jak kradzież cudzej wiedzy, dokonań i osiągnięć.

Moi przyjaciele i współpracownicy dziwią się czasem z jakie powodu godzę się na nadużywanie mojej własności intelektualnej. Wiedza nie jest zamkniętą wyspą i nie jest zakończonym procesem. Niektórzy sądzą, że przy pomocy jednej przeczytanej książki i skopiowanego programu zawojują rynek. Sądzą, że kiedy owiną skopiowany program watą słów i banałów to ludzie uwierzą w ich profesjonalność. Być może to sprawdza się przy kradzieży technologii jednakże wiedza, zwłaszcza ta psychologiczna, socjologiczna, antropologiczna, neurofizjologiczna – nieustanie idzie naprzód, zmienia się dynamicznie. Zarówno w warstwie intelektualnej jak i praktycznej. Zmienia się rynek, zmieniają się wymogi codzienności, oczekiwania biznesu – i co być może najważniejsze – mentalność indywidualnych jednostek. Na kopiach można działać przez rok, dwa a co dalej?

Nowe modele edukacji

Dziś uczymy się inaczej, oczekujemy też wiedzy najnowszej i podanej w sposób nowoczesny, dostępny, skuteczny. Dlatego też w Instytucie Kognitywistyki jesteśmy kognitywistyczni – a to znaczy, że korzystamy z rozlicznych nauk i doświadczeń naukowych, śledzimy najnowsze procesy edukacyjne i wszelkie osiągnięcia w dziedzinie rozwoju nauk o człowieku. Następnie przenosimy te doświadczenia na praktykę w relacjach z ludźmi, w realiach polskich. Jeśli coś działa, sprawdzamy z jakiego powodu działa i jaki jest silnik tego działania. Zawsze podajemy źródła oraz inspiracje, odwołujemy się do badań kognitywistycznych oraz prowadzimy własne.

kognitywistyka
kognitywistyka

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy ma swoje genialne zaplecze. Naszymi mentalnymi ojcami i matkami są takie osobowości oraz ich dzieła jak: Ken Wilber, Arnold Mindell, James Hillmann, Mary Douglas, Naomi Klein, Donald Kalsched, Daniel Kahneman, Richard Wiseman, Martin Seligman, Wodzisław Duch i wielu innych. Są to badacze wywodzący niekiedy z różnych nurtów i podejść – tym lepiej, tym ciekawiej. Na tym właśnie polega natura kognitywistyki, że scala ona różne nurty i podejścia.

talent i rozwój
talent i rozwój

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – często zadawane pytania

Czy niepsycholog może zostać coachem i efektywnie uczyć się na kursie?

Większość naszych absolwentów nie jest zawodowymi psychologami ani nie kończyła studiów psychologicznych lub podobnych. Nauka na kursie jest tak skonstruowana, żeby studenci mogli swobodnie przyswajać wiedzę etapami. Jednocześnie krótkie moduły teoretyczne przenoszone są do praktyki – jako ćwiczenia i modele oparte na działaniu. Wiedzę podajemy w krótkich, intensywnych, popartych przykładami modułach. Edukacji towarzyszy podręcznik (niebawem nowe wydanie, uzupełnione i poprawione). Dzięki temu wszelkie wątpliwości mogą być rozstrzygane przy pomocy materiałów edukacyjnych, które zostały przemyślane i zapisane w formie podręcznika. Bazą dla wiedzy i ćwiczeń jest praktyczne doświadczenie. Oparte jest ono na technikach, które są łatwe do zastosowania i działają w praktyce, czyli odnosiły wielokrotnie spodziewany skutek w relacjach z klientami coachingu.

W jaki sposób, w tak krótkim czasie, można nauczyć się zawodu?

Kluczem jest metoda, dzięki której w ciągu jednego dnia szkoleniowego student zdobywa nową wiedzę, następnie uzupełnia ją doświadczeniem praktycznym, eksperymentuje z tym, czego się nauczył, a następnie utrwala w postaci pracy własnej. W kolejnym etapie – swoje wątpliwości, ewentualne błędy i niedopowiedzenia uściśla, koryguje i omawia w trakcie superwizji. Istotne są również – dobór wiedzy i metod z szerokiego zakresu nauk i praktyki biznesowej. Dobór ten pozwala wyposażyć studenta w wiedzę i umiejętności najbardziej użyteczne i praktycznie pożyteczne w zawodzie coacha. Nie tracimy czasu na zbyteczne i zdezaktualizowane psychologizowanie. Nie trzymamy się starych modeli tylko dlatego, że są popularne, utrwalone lub modne. Robimy to co działa. Wiemy z jakiego powodu działa.

Czym nasz kurs różni się od innych kursów coachingu?

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy jest kognitywistyczny, czyli czerpie z różnych nurtów psychologii – od psychologii integralnej i pozytywnej po behawioralno-poznawczą. Wykorzystujemy wiedzę i praktykę socjologiczną, antropologię kulturową i etnologię, językoznawstwo i neurobiologię. Wszystko po to – aby jak najpełniej uwzględniać potrzeby człowieka uwikłanego w różne aspekty życia społecznego, biznesowego, w relacje z ludźmi i własną psychologię.

Ważne jest również wykorzystanie osiągnięć filozofii, która wpracowała istotne dla rozwoju człowieka pytania o sens tego co robi (pracy, kariery zarabiania pieniędzy) – zainteresowanie duchowością. Filozofia stworzyła również model pracy analitycznej, dedukcję i wnioskowanie, sztukę zadawania pytań krytycznych i granicznych oraz model rozmowy twórczej.

Nasz program jest przemyślany. Jego rdzeń skutecznie działa od lat. Oparty jest na wiedzy i praktyce trzech dekad pracy z ludźmi w psychoterapii, szkoleniach, coachingu i mentoringu. Oparty jest na tysiącach godzin sesji edukacyjnych i rozwojowych. Wykorzystuje kilkanaście książek i prac teoretycznych piszącego te słowa autora. Stosujemy również gry, modele i techniki autorskie, które wielokrotnie sprawdziły się w prawdziwych realiach. Program jest spójny, przemyślany, dostosowany do potrzeby i sytuacji rynkowej, łatwy do przyswojenia, dzięki metodzie edukacyjnej a jednocześnie rewolucyjny skutkach. Absolwent uzyskuje kilkadziesiąt narzędzi, dzięki którym już w trakcie kursu z łatwością może prowadzić sesje coachingowe z klientami (np. obowiązkowe sesje w wolontariacie). Konieczna teoria, maksimum praktyki, konkretne metody, nowa wiedza, działające ćwiczenia, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem. Własna badania, literatura, staże, ośrodek.

Czy kurs nie jest zbyt trudny, przeintelektualizowany?

Kurs bywa trudny, zwłaszcza w wyniku intensywności. Częstokroć nowa wiedza i doświadczenia własne mają charakter odkrywczy, niekiedy oczyszczający a nawet rewolucyjnie zmieniający dotychczasowe pogląd, niekiedy również styl życia. Nie ma w nim jednak wydumanych treści teoretycznych. Wszystko czego uczymy studentów ma praktyczne przełożenie na zawodową relację z klientami, bądź umacnianie pewności siebie w roli coacha.

Absolwenci na koniec kursu wyposażeni sią w ponad 20 konkretnych technik (narzędzi, ćwiczeń) które potrafią z powadzeniem stosować już w czasie kursu. Dodatkowych ponad 20 technik zawartych jest w podręczniku i prezentowanych w czasie kursu jako dodatkowe ćwiczenia do wykorzystania w pracy profesjonalnej.

Czym jest spójność coacha? Czy coach powinien być przykładem dla klientów?

Nie sposób pełnić rolę zawodowego coacha np. będąc uzależnionym od nikotyny lub innych substancji. Z jakiego powodu? Każde uzależnienie przejmuje władzę nad potrzebami i psychologią jednostki. W efekcie uzależniony coach już po 20 minutach sesji podświadomie myśli o zapaleniu papierosa, nie zaś o swoim kliencie i dynamice sesji. Tym samym coaching i coach potrzebują spójności. Trudno przyjąć dobre intencje coacha, który ma być przewodnikiem klienta, jeśli przewodnik sam jest uzależniony od substancji psychoaktywnych. Trudno wówczas rozstrzygnąć czy przez coacha przemawia jego profesjonalizm, czy substancja psychoaktywna jak np. nikotyna.

Podobnie rzecz się ma z dawaniem świadectwa. Czy zaufasz dietetyczce, które uczy cię wybranej diety lecz sama ma nadwagę? Czy zaufasz nauczycielowi, który nie czyta książek branżowych? Czy zdecydujesz się na kurs gotowania, który jest kopią kopii menu znanego kucharza? Czy też wolisz uczyć się u źródła? Czy wolisz pójść do pizzerii prowadzonej przez Włocha z rodziny restauratorów? Czy też wolisz pizzę mrożoną? Jak zaufasz kierowcy, który ma dowieść cię do domu, jeśli widziałeś jak wcześniej łamie przepisy? Czego oczekujesz od opiekunki twoich dzieci? Czy zaufasz jej – jeśli okaże się, że w przeszłości używała przemocy?

Co jeśli nie zdam egzaminu?

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Ambicją i zadaniem nauczycieli na kursie oraz superwizorów jest tak dobre przygotowania studentów, żeby mieli 100% pewności, że zdadzą egzamin. W czasie egzaminu oceniany jest nie tylko potencjał studenta lecz również efektywność edukacji oraz edukatorów. Zatem – im lepszy kurs i lepsze przygotowanie, tym większa pewność, że egzamin teoretyczny w postaci testu oraz praktyczny – przeprowadzenie realnej sesji z nieznanym sobie klientem – pójdą dobrze. Dlatego też w razie niepowodzenie egzamin można powtarzać do skutku.

Niekiedy kurs ocenia się po ilości studentów, którzy odpadają w trakcie lub na egzaminie. Naszym zdaniem to błędne założenie. Kiepski nauczyciel źle przygotowuje uczniów. Źle skonstruowany kurs lub studia sprawiają, że studentom nie chce się uczyć, nie lubią zakuwać materiału, zajęcia są nudne i niepraktyczne. Dlatego ich motywacja jest słaba lub słabnie w trakcie zajęć a efekty egzaminów, bądź innej formy sprawdzania wiedzy, są marne.

Coaching bywa często krytykowany – czy warto uczyć się tego zawodu?

Coaching bywa krytykowany – nierzadko słusznie. To niechlubna zasługa hochsztaplerów i ludzi niekompetentnych, których nie brakuje w każdym zawodzie. Coaching, który pozwala świetnie rozwijać się zawodowo i zarabiać nierzadko spore pieniądze przyciągnął wielu cwaniaków. Czasem są to mówcy motywacyjni, szołmeni, dawni terapeuci, byli menedżerowie, którzy uznali, że to co robią „też jest coachingiem”. Nic bardziej mylącego. Coaching to nie jest – „wszystkim, co mam do powiedzenia innym ludziom”. Nie jest także dowolną metodą wspierania rozwoju.

Coaching jest usystematyzowaną, przemyślaną i praktycznie potwierdzonym modelem oddziaływania obwarowanym etyką zawodu i kryteriami efektywności. Podobnie jak w innych zawodach możemy spotkać wybitnych, dobrych i przeciętnych coachów. Można spotkać również niekompetentnych kanciarzy.

Polska jest w chwili obecnej na szarym końcu wykorzystania coachingu i stosowania edukacji w biznesie oraz w rozwoju kompetencji ludzi dorosłych. U nas zaledwie kilka procent pracowników objętych jest cyklicznymi, konsekwentnymi procesami edukacyjnymi. W krajach rozwiniętych starej Unii grupa objęta stałym coachingiem, mentoringiem oraz innymi formami rozwoju to kilkadziesiąt procent pracowników. W wielu krajach przekracza połowę zatrudnionych w gospodarce.

W Polsce jako w kraju rozwijającym się gospodarczo i technologicznie procent pracowników objętych stałym procesem edukacyjnym będzie się zwiększał, gdyż takie są wymogi współczesnej gospodarki, konkurencji i dynamicznie rozwijających się technologii. Stale też wzrasta liczba osób zainteresowanych rozwojem osobistym na planie życiowym. Są to osoby gotowe „płacić z własnej kieszeni” aby zwiększać osobisty potencjał i komfort życia.

Więcej na temat kryteriów coachingu

Jakie osobiste korzyści wyniosę z kursu?

profesjonalny certyfikowany coach biznesowy_3
profesjonalny certyfikowany coach biznesowy_3

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy rozpoczyna się od trzydniowego treningu grupowego, który zapoczątkowuje proces osobistego rozwoju. Każdemu kolejnemu etapowi kursu towarzyszy osobista refleksja a nierzadko zmiana. Koniecznością zawodową w zawodzie coacha jest nie tylko osobista spójność, lecz również uzyskanie stanu równowagi.

Spójność to swego rodzaju podstawa wiarygodności wobec przyszłych klientów. Dzięki temu coacha nie przeżywa silnych konfliktów wewnętrznych – lecz prezentuje postawę zintegrowaną, spójną i wiarygodną emocjonalnie. To pozwala budować mu własny profesjonalizm na podbudowie osobistej harmonii, tworzyć postawę, która sprzyja relacjom z innymi ludźmi a zwłaszcza relacjom formalnym, w których coach jest przewodnikiem i moderatorem zmiany. Często w czasie kursu poszczególne moduły lub ćwiczenia służą rozwiązywaniu osobistych trudności i dylematów studentów lub też pozwalają identyfikować, precyzować i wyznaczać cele do osiągnięcia. Nierzadko studenci, już w czasie kursu, zostają nakierowani na efekty, czyli rezultaty, które określili w ramach ćwiczeń.

Jakie wsparcie dostanę jako certyfikowany coach?

Wsparcie jest wszechstronne i cykliczne. Pierwszym elementem wsparcia i rozwoju zawodowego są cykliczne superwizje, czyli sesje oparte na omawianiu trudności, problemów i celów osobistych oraz zawodowych naszych absolwentów. Jest to swoisty coaching dla coacha w sprawie coachingu. Każda superwizja kończy się sesją naukową, w czasie której poznajemy nowe koncepcje, narzędzia i modele rozwojowe.

Więcej o superwizji

Kolejnym elementem stałej edukacji są ekskluzywne, realizowane w grupie zamkniętej staże – m.in. staż hipnozy generatywnej, w czasie którego studenci-absolwenci uczą się stosowania w life coachingu technik hipnotycznych i transowych.

Ważnym elementem wsparcia są krótsze kursy – od trwających dwa dni edukacyjne – m.in.: Coaching relacji, Konstelacje archetypowe, Coaching tao – w czasie których uczestnicy uzyskują certyfikaty specjalistyczne oraz fakultatywne. Elementem rozwojowym są również krótkie, intensywne warsztaty dwugodzinne – Essential learning i short workshops, w ramach których nauka odbywa się bardzo energetycznie koncentrując się na najważniejszych aspektach danego zagadnienia.

Więcej o Esstential learing i short workshops

Uczestnicy i absolwenci mogą również poddać się procesowi akredytacji instytutu. Jest to zebranie i potwierdzenie doświadczeń naukowych, zdobytej wiedzy i praktyki zawodowej. Autorytet instytutu potwierdza i komunikuje najwyższe kompetencje danej osoby tym samym przyznając jej tytuł mistrzowski. Przyznanie tytułu mistrzowskiego (np. Master of Cognitive Science) uprawnia absolwenta do szeregu korzyści, w tym uczestnictwa w publikacji, działaniach naukowych, autoprezentacji zawodowej i innych.

Więcej o akredytacji

Więcej o kursie Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

przekonania
przekonania

Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.