Projekt

Lotos

Projekt o nazwie Lotos

Projekt o nazwie Lotos

Projekt o nazwie Lotos powstał spontanicznie a jednak jest skutkiem wieloletnich doświadczeń, wspólnych przemyśleń oraz osobistych dróg rozwoju. Oficjalnie 12 marca 2018 w czasie trwania sesji naukowej w Bennewicz Instytucie Kognitywistyki rozpoczęliśmy nowy projekt o nazwie „Lotos”. Lotos, czyli kwiat – symbol, kwiat wzrastający na bagiennym gruncie, częstokroć rosnący na śmietnisku, czyli w pozornie niesprzyjających warunkach. Roślina niezwykle odporna i długowieczna. W Japonii np. odnaleziono nasiona liczące ponad 2000 lat, które wykiełkowały po zasadzeniu a następnie zakwitły.

Mantra

Pojęcia lotosu nawiązuje do buddyjskiej mantry „Om mani padme hum”, której dosłowne tłumaczenie brzmi: „Oddaj cześć skarbowi w lotosie”. Znaczenie tej mantry jest złożone i wieloaspektowe.

Wypowiadająca je osoba przekazuje zarówno pozdrowienie, jaki skupia uwagę na drugiej istocie: „Bądź pozdrowiony, skarbie w kwiecie lotosu”. W tym znaczeniu „skarbem” jest osoba, do której się zwracamy, jej unikalne życie, osobowość, istnienie. Kwiatem lotosu – jest otoczenia, inni ludzie wszechświat oraz mądrość i dobroć jednostki, która promieniuje na zewnątrz.

Oczyszczenie

W sensie rytualnym każda z sylab tej znane mantry oczyszcza inną sferę osobowości człowieka. Om – oczyszcza z egoizmu i dumy; ma – z zazdrości i pustej rozrywki; ni – z przywiązania i pożądania; pad – z niewiedzy i uprzedzeń; me – ze skąpstwa i chciwości; hum – z gniewu i nienawiści. Każdy Tybetańczyk a szerzej buddysta rodzi się i umiera słysząc tę mantrę wypowiadaną przez osoby bliskie.

om mani padme hum
om mani padme hum

Dowody naukowe

Tematem naszej sesji było: „Dowody naukowe uwiarygadniające subiektywne doświadczenia indywidualne. Psychologia integralna a naukowość’”. Skupiliśmy się na indywidualnym doświadczeniu każdego człowieka będącym przedmiotem zarówno obserwacji jak i auto obserwacji.

Uważność i obserwowanie siebie prowadzą do zmiany osobistej. Zastanawialiśmy się – czy mogą być przedmiotem naukowego badania? Czy możemy wyciągać z własnych doświadczeń uprawomocnione, naukowe wnioski? Jak badać siebie? Jak doświadczenia indywidualne wpływają na świadomą zmianę?

Dzieciństwo jako proces

Badaliśmy te i podobne zagadnienia aż pojawił się wątek dzieciństwa i wychowania, jako procesu kształtowania osobowości. Dzieciństwo jako proces uaktywnia inne procesy a przede wszystkim ten, w którym stajemy się członkiem społeczeństwa, jednostką realizującą swoje cele życiowe.

Zastanawialiśmy się w jakiej mierze staliśmy się „produktami” nieświadomej pedagogiki naszych bliskich? W jaki sposób życie rodzinne i postawy rodziców oraz szerszego otoczenia wpłynęły na nasz rozwój, poglądy a także lęki, fobie oraz sukcesy i poczucie siły?

Traumy dzieciństwa

Wielu uczestników naszych superwizji oraz sesji naukowych a także klientów terapii i life coachingu doświadczało przeróżnych trudności w okresie dzieciństwa a także traum, dysfunkcji, presji. Wielu stało się ofiarami oddziaływań utrudniających rozwój oraz start w samodzielne życie, także piszący te słowa autor bloga. Wielu wychowywało się w niepełnych lub dysfunkcyjnych rodzinach, w atmosferze agresji, a czasem nietolerancji, w świecie ograniczających przekonań.

Zadaliśmy sobie pytania jak to się dzieje, że niektórzy z nas wyrastają na silnych, aktywnych, pozytywnych ludzi, proaktywnych członków społeczeństwa? Niektórzy są jak kwiaty lotosu, które wzrastają w pozornie niesprzyjających warunkach, wzrastają na bagnie stając się pięknymi, pachnącymi, odpornymi kwiatami.

Projekt o nazwie Lotos w praktyce

Tak powstała projekt „Lotos”. Zaproponowaliśmy naszym superwizantom, absolwentom, współpracownikom, aby opisali swój proces rozwoju –  ich drogę lotosu. Aby opisali w jaki sposób mantra: „Om mani pade me hum” towarzyszyła im w życiu, czasem w sposób świadomy a czasem intuicyjny.

Pisząc tworzymy doświadczenie introspekcyjne prowadzące do wglądu. Zapisując proces wglądu tworzymy jakościowe narzędzie naukowe – opis przypadku.

W kolejnych postach pojawią się osobiste relacje członków grupy naukowej Bennewicz Instytutu Kognitywistyki.

__________________________________________________________________

zobacz także na ten temat http://blog.bennewicz.pl/projekt-o-nazwie-lotos-katarzyna-zemla/

a także http://blog.bennewicz.pl/projekt-o-nazwie-lotos-ania-lipko/

oraz http://blog.bennewicz.pl/projekt-lotos-adam-sornek/

__________________________________________________________________

więcej o rozwoju osobistym: http://blog.bennewicz.pl/talent/

zobacz też: http://blog.bennewicz.pl/dekalog-twojej-wewnetrznej-przemiany/

zapraszamy na naszą stronę: http://instytutbennewicz.pl

oraz na http://coachingdao.pl


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.