Tag

kultura

Maska

Maska w kulturze pełni wiele funkcji. Przede wszystkim ma chronić. To znaczy zakrywać, ukrywać, zasłaniać prawdziwe oblicze, a tym samym prawdzie intencje, zamiary, a także tożsamość. Ma też upodobniać, czyli pozwolić tancerzowi, kapłanowi lub szamanowi wcielić się w postać, której maskę zakłada. W chwili tańca, staje się nim – bóstwem, demonem, bogiem.

Pułapki języka

1. Podobnie jak z ciasteczkiem z wróżbą, niekiedy wrzucasz wróżbę do popielniczki, a czasami do portfela. Podobnie działają pytania, zwłaszcza te coachingowe, graniczne. Pytanie w sensie lingwistycznym zakłada odpowiedź, choć czasami jest prośbą, a nawet rozkazem. Jest jak przysłowie albo metafora, zakończone pytajnikiem zaprasza do odpowiedzi. Ot, choćby przysłowia polskie: Prawda w oczy kole, albo […]