Tag

Książki – Kup książkę

Mowa cienia i światła

Sporo teraz się mówi o mowie nienawiści.  Piszę o mechanizmach nienawiści wytrwale od kilku lat. To ciekawe zjawisko. Zbieg kilku mechanizmów. Spoglądam na to oczami socjologa, menedżera, coacha, choć kiedy i mnie dotyka – zwyczajnie, po ludzku trochę boli. Nie bez powodu buddyści uważają próżną mowę za niewłaściwe zachowanie, które szkodzi przede wszystkim temu, kto […]

Kilka korzyści ze spamu

Jedno z moich niemal codziennych zadań to wyrzucanie spamu w komentarzach na blogu – od ofert finansowych, po hotelarskie aż po internetową sprzedaż viagry. Do tego trzeba być uważnym, żeby nie usunąć niechcący komentarzy osób, które logują się pierwszy raz lub z nowego IP. Informatyk tłumaczył mi mechanizm rozsyłania spamu. Operował takimi pojęciami jak robaki […]

Droga, która prowadzi do celu 2.

Kontynuując rozważania o drodze, która prowadzi do celu odnalazłem kolejny cytat z de Mello: W życiu nie ma ta­kiej chwi­li, abyśmy nie mieli wszys­tkiego, co pot­rzeb­ne, aby czuć się szczęśli­wymi. Po­myśl o tym przez mi­nutę […]. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy, to dla­tego, że cały czas myślisz raczej o tym, cze­go nie masz, za­miast kon­cen­tro­wać się na tym, co masz w da­nej chwili. 

2 cytaty z Ciorana

W necie znalazłem cytat Huaquero: To­leran­cyjne przyjęcie do wiado­mości nie oz­nacza akceptacji. Zdarza się, że tolerancyjność mylona jest z uległością, tym większe wówczas zaskoczenie dla mylącego się, gdy jak pisze Fryderyk Nietzsche konsekwencje naszych czynów biorą nas za łeb, nie bacząc żeśmy się do tej pory poprawili.

4 cytaty z Pratchetta

Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach – Terry Pratchett z książki Straż! Straż!

Szołbiz i LemOn

Mało oglądam telewizji, choć sporo filmów. Wczoraj po latach oglądałem Manhattan Woody Allena. Niesamowite jak Allen potrafi ze swojej biografii tworzyć nowe dzieła, wciąż jakby o tej samej postaci, a jednak świeże, inspirujące. Jego obrazy trafiają przecież do zupełnie nowego pokolenia, którego nie było na świecie w czasach kiedy kręcił takie filmy jak: Annie Hall, […]

Książki – kołczołan 6

Dziś, od rana będę podpisywał swoje książki w Pałacu Kultury, na targach książki w Warszawie. Co za święto! Kto obwieszcza, że książka ginie, ten niech stawi się w tłumie okrążającym korytarze pałacu. Zbyt wąskie, bardzo duszne, zupełnie nieprzystosowane do tego rodzaju imprezy, a jednak trudno mi sobie wyobrazić inne miejsce. Tysiące ludzi. Wypchane torby z […]

Studnia

Przed podróżą zapełniam swój czytnik e-booków. Jakież to wygodne! Zamiast ciężkiej walizki i rezygnacji z drugiej pary butów kilkadziesiąt opasłych tomów w jednym płaskim urządzonku. Nic nie zastąpi prawdziwej książki, szelestu kartek, dotyku papieru, zapachu druku, a jednak jak dobrze mieć technologiczną dogodność w czasie wyjazdu. Jak dobrze mieć obie te rzeczy! Poprzedni czytnik zostawiłem […]

don Hułan w Łodzi

Znowu droga mnie zaprasza. Za kilka godzin, po południu będę w Łodzi na obchodach Międzynarodowego Dnia Książki w Manufakturze z moim don Hułanem. Przed chwilą były podróże do Krakowa, Zambrowa, Płocka za chwilę ruszam trochę dalej, na krańce Europy. Z Łodzią to niesamowita zbieżność. Mój ojciec urodził się w Łodzi, a potem los złączył go […]