Tag

trochę filozofii

2 cytaty z Ciorana

W necie znalazłem cytat Huaquero: To­leran­cyjne przyjęcie do wiado­mości nie oz­nacza akceptacji. Zdarza się, że tolerancyjność mylona jest z uległością, tym większe wówczas zaskoczenie dla mylącego się, gdy jak pisze Fryderyk Nietzsche konsekwencje naszych czynów biorą nas za łeb, nie bacząc żeśmy się do tej pory poprawili.