poprzez osobę

Tao 44. Trickster oraz inne zjawiska transpersonalne (13)

Transpersonalność oznacza zatem: poprzez osobę, ponad granice ludzkich możliwości, ponad zredukowane do racjonalnego paradygmatu postrzeganego świata, poprzez wiele osób połączonych logosem, za pośrednictwem ducha, poprzez działanie pneumy, która przenika całą materię, czyli również wszystkie osoby.

Od arystotelesowskiego eteru poprzez koncepcję dajmona, duszy, ego, do newtonowskiego zegara wszechświata, trwa poszukiwanie pierwiastka duchowego, spoiwa wszechrzeczy. Fizyka zna dziś cztery oddziaływania podstawowe: grawitacyjne (grawitron), słabe (bozon W+, bozon W_, bozon Z), elektromagnetyczne (foton) oraz silne (gluony). Te skomplikowane nazwy, są nazwami cząstek elementarnych w mikroświecie, które bądź przenoszą ładunki, bądź są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych (jak foton) lub też przenoszą kolor i jego przeciwieństwo (antykolor), jak gluony. Nie jest to kolor widziany wzrokiem (jego nazwa jest umowna) lecz również ładunek zwany ładunkiem koloru. Oddziaływanie to wiąże cząsteczki elementarne (kwarki) w obrębie protonu i neutronu.

Upraszczając – w obrębie mikroświata, w przestrzeni subatomowej chodzi o informację, o mikrosygnały trwające niewyobrażalnie krótko, których wzajemne interakcje i relacje odbieramy w widzialnym świecie jako materię, własne ciała, skały, domy, planety, gwiazdy. Odnosimy wrażenie, że materia – jest i ponadto jest niezmienna, stabilna, stała. Tym samym na podstawie dostępnej nam wiedzy możemy uznać, że to co przez stulecia nazywano duszą, duchem, pneumą, logosem, dajmonem jest w istocie informacją, która rządzi się wciąż niepoznanymi prawami. Nie mamy bowiem ani odpowiedzi (teorii całościowej) łączącej zasady, którymi rządzi się mikroświat z makroświatem (świat wielkich obiektów i świat subatomowy). Ani też nie mamy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wyewoluowany organ biologiczny jakim jest mózg, tworzy umysł z jego tożsamością oraz indywidualnością, ani też w jaki sposób istnieje i funkcjonuje umysł zbiorowy.

W tym ujęciu transpersonalność to tranzyt. Tranzyt w astronomii to przejście jednego ciała niebieskiego poprzez tarczę drugiego lub przejście ciała niebieskiego przez południk drugiego ciała w połowie drogi między swoim wschodem i zachodem. Tranzytem Słońca jest południe na Ziemi. Stąd też hillmanowskie założenie, że dajmon imaginuje rzeczywistość, mówiąc nieco innym językiem – informacja na każdym z etapów tworzy rzeczywistość przejawioną. Dusza byłaby zatem informacją i tranzytem jednocześnie – przenoszącym ładunki. Byłaby przejściem (przesłonięciem) jednej informacji drugą. Nakładaniem się informacji na siebie oraz interferowaniem.

W świecie dużych obiektów, w świecie biologii tym podstawowym ładunkiem (nośnikiem informacji) jest gen. W świecie komunikacji, tworzącej kulturę i społeczeństwo (poprzez informacje lokalne i globalne) jest mem. Mem (nie tylko obrazek w internecie) lecz zdaniem Richarda Dawkinsa, każdy, podstawowy nośnik informacji kulturowej, który działa jak wirus. Rozprzestrzenia się tak daleko i tak szybko jak pozwolą mu na to warunki, czyli nosiciele. W tym znaczeniu pojedynczy człowiek a także grupa – są nośnikami i nosicielami informacji, która istnieje (zaistnieje) dopiero w momencie, gdy się przejawi. Identyczny mechanizm dotyczy fotonów, które mają zarówno korpuskularną (cząsteczkową) jak i falową naturę. Co więcej paradoksy fizyki kwantowej wskazują na specyficzną rolę obserwatora, który samą obserwacją wpływa na przebieg procesów kwantowych. Podobnie człowiek jako nośnik i nosiciel informacji może stworzyć rzeczywistość dopiero, gdy przekaże informację, ujawni co ma do powiedzenia, uzewnętrzni „to, co przenosi”. Do tego czasu informacja nie istnieje, jest tylko potencjalna. Mówiąc, pisząc, malując, tworząc, grając, jadąc samochodem, wykonując gest, uderzając, głaszcząc – wpływamy. Najczęściej jednak nie wiemy jak wpływamy. Zdolność jednostek do przewidywania i brania odpowiedzialności za bycie nośnikiem i nosicielem informacji jest, wbrew pozorom, nikła.

cdn.


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

1 komentarz

  1. Wow ! Jestem zdumiony i zafascynowany tym co czytam !

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.