Zawód coacha

zawód przyszłości

Zawód coacha

Zawód coacha – zawód przyszłości

Zawód coacha – jest zawodem przyszłości. Nasza gospodarka, obciążona do pewnego stopnia odtwórczością zachodnich modeli, będąca w dużej mierze „montownią” opartą na obcych technologiach – rozwija się i nieuniknienie potrzebuje innowacyjności. Polskie kadry tylko w niewielkim stopniu, w porównaniu do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji, objęte są procesami coachingowi i szkoleniowymi. W firmach oszczędza się przede wszystkim na rozwoju ludzi, gdyż w kadry są wciąż jeszcze „tanim zasobem”.

Lecz trend odtwórczy będzie musiał się zmienić, gdyż takie są wymogi konkurencyjności. Ta zaś wymaga rozwoju personelu. Tym samym potrzebni są wyspecjalizowani coachowie, którzy będą potrafili szkolić i rozwijać pracowników na najwyższym poziomie.

Zawód coacha należy do profesji trudnych, lecz przynosi wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy klient jak sportowy zawodnik zaczyna z treningu na trening odnosić większe sukcesy. Zawód coacha, to również profesja osobistej zmiany. Nie sposób stymulować do zmiany innych ludzi samemu pozostając niezmienionym, konserwatywnym, uwikłanym w konflikty ze sobą i ze światem.

Nasz kurs zawodowy Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy ma wyraźny charakter kognitywistyczny. Często otrzymuję pytania – czym różni się nasze podejście od innych, spotykanych na rynku. Zawód coacha – jaką ma przyszłość? Czym jest kognitywistyka? Z jakiego powodu kognitywistyka? Jak traktujemy podejście kognitywistyczne? Na czym polega nasza metoda? Czy rzeczywiście można nauczyć się zawodu coacha w czasie 270 godzin edukacji, w skomasowanym programie 16 dniowym?

Czym jest kognitywistyka?

Kognitywistyka jest stosunkowo nową dziedziną naukową. Jeden z jej wybitnych reprezentantów i twórców – Daniel Dennett żartuje, że badaniem funkcjonowania pojedynczej komórki nerwowej (neuronu) zajmuje się neurobiologia. Natomiast, gdy w grę wchodzą dwie komórki – wówczas pojawia się psychologia.

Anegdota Dennetta dość dobrze obrazuje rozwój współczesnej nauki. Sieć neuronów, która aktywuje się w różnych sytuacjach to konektom, zaś interakcje pomiędzy sieciami (np. dwoma lub wieloma osobami) to przedmiot zainteresowania psychologii społecznej, socjologii i antropologii kulturowej. Mowa o relacjach międzyludzkich, które również „rozpoczynają się” w neuronach.

W sieciach neuronalnych rodzą się idee, które potem znajdują odbicie w kulturze, w normach społecznych, systemach prawnych. Słowem tworzą sieci społeczne, komunikacyjne, biznes, edukację i szereg innych obszarów społecznych, w których funkcjonuje człowiek.

Gdy przejawy aktywności neuronów skoncentrują się na pytaniu o sens pracy, rodzicielstwa, biznesu a nawet życia – wówczas na naukowej scenie pojawia się filozof. Do współpracy zaprosi też językoznawcę (semantyka i lingwistę) aby pomogli mu zrozumieć i rozszyfrować język, w którym porozumiewają się jednostki. Przyda się również wiedza informatyka, aby język znaków i dźwięków przekładać na język komputerów. Tak oto kognitywistyka scala różne podejścia. Poszukuje odpowiedzi komplementarnej i synergicznej na temat człowieka.

Dopiero gdy zaczynamy rozumieć konkretnego specjalistę, menedżera, studenta – w kontekście złożoności jego relacji ze światem oraz własnym Ośrodkowym Układem Nerwowym – pojawia się nowoczesny, profesjonalny coaching. Coaching, który rozumie z czego wynikają ludzkie decyzje i obawy oraz w jaki sposób kreować nowe, lepsze dla jednostki rozwiązania.

Z jakiego powodu kognitywistka?

Najważniejsze pytanie kognitywistyki i zarazem współczesnej nauki w ogóle brzmi: W jaki sposób biologiczny organ zasilany czystym tlenem i glukozą, jakim jest mózg – stwarza świadomość, tożsamość jednostki, osobowość a nawet koncept, tak wciąż niezrozumiały i fascynujący – duszę?

Jeśli tożsamość i osobowość decydują o naszych wyborach i są skutkiem neuronalnych, dynamicznych połączeń, to wszystko co jest efektem aktywności neuronów możemy zmieniać, przynajmniej do pewnego stopnia.

Psychologia nazywa przejawy aktywności neuronalnej (efekt działalności biochemicznej w Ośrodkowym Układzie Nerwowym – dla uproszczenia: w mózgu) – przekonaniami i wartościami. Zmieniając przekonania, wyznając nowe wartości możemy dokonywać daleko idących zmian. Zmiany te nie tylko dotyczą prostych umiejętności. Wykraczają daleko poza klasyczną edukację. Współcześnie możemy zmieniać osobiste motywacje, wzorce osobowościowe a nawet cechy charakteru i uporczywe nawyki myślowe. Możemy usuwać osobiste przeszkody w drodze do lepszego samopoczucia oraz do realizacji bardzo konkretnych celów.

 

kognitywistyka
kognitywistyka

Jak traktujemy podejście kognitywistyczne?

Neuroplastyczność mózgu stała się faktem. Oznacza to przełom w psychologii i psychoterapii a przede wszystkim w zaawansowanym coachingu. Mózg podobnie jak mięśnie można ćwiczyć, trenować i rozwijać.

Zatem pobudzając neuroplastyczność Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) można zmieniać nie tylko osobistą tożsamość (to kim jestem) ale do pewnego stopnia osobowość i jej nawyki (czyli fundamenty osobowości).

Stosując odpowiednie modele i narzędzia możemy skutecznie nie tylko stymulować neuroplastyczność, lecz również nadawać kierunek i dynamikę zmianom, które utrwalają się na najgłębszym poziomie – neurofizjologicznym.

W Instytucie Kognitywistyki potrafimy takie narzędzia z powodzeniem stosować, lecz również projektować, opracowywać i testować nowe. Zestaw tego rodzaju narzędzi i metod tworzy modele, których skutecznie (z wykorzystaniem neuroplastyczności właśnie) uczymy w czasie kursu w zawodzie coacha.

Na czym polega nasza metoda?

Na czym polega nasza metoda? W skrócie – na pobudzeniu ekspresji OUN. Uczestnicy zapraszani są do przeżywania szoku neuropeptydowego. Czym jest ów szok? Intensywnym pobudzaniem neuroplastyczności. Zaproszeniem do dynamicznych zmian w myśleniu i reagowaniu w sposób nowy i kreatywny.

OUN lubi schematy, ale też znajduje przyjemność w treningu. Z mózgiem jest jak z mięśniami – początkowo stawia opór przed treningiem. Woli schematyczne funkcjonowanie na standby, lecz szybko przyzwyczaja się do przyjemności trenowania, eksperymentowania, kreatywności oraz innowacyjności. Zaczyna wchodzić na wysokie obroty i pomimo zmęczenia – tęskni do kolejnych porcji doświadczeń.

Nasz kurs przypomina intensywną podróż z przygodami. Co godzina nowa porcja doświadczeń. Codziennie nowy temat. W każdym ćwiczeniu nowe, nieznane doświadczenia. Jest intersująco, dynamicznie, zmiennie, nieprzewidywalnie.

zawód coacha _ model fiński
zawód coacha _ model fiński

Inaczej, lepiej, efektywniej

Inaczej, lepiej, efektywniej – oznacza odejście od klasycznego sposobu uczenia. To fakt. Gdy wspominamy szkołę, studia – często pozostaje nam doświadczenie NiL – nuda i lęk.

Z jakiego powodu model edukacji fińskiej odnosi tak wielkie sukcesy i przoduje w światowych rankingach? Uczniowie traktowani są indywidualnie. Liczy się ich unikalny talent, nie zaś równanie do przeciętnej. Nie obowiązuje sztywny program, lecz eksperymenty, ćwiczenia i praktyka.

Edukacji towarzyszy stałe eksperymentowanie, zadawanie pytań i omawianie wątpliwości. Uczniowie zachęcani są do kreatywnego myślenia i działania. Maksimum czasu poświęcane jest na zajęcia praktyczne, osobiste doświadczanie w atmosferze zabawy. Uczniowie mają czuć się świetnie, radośnie i optymistycznie. W czasie zabawy uczymy się najszybciej i najefektywniej.

Ujmując rzecz najprościej – w czasie kursu w zawodzie coacha stosujemy model fiński.

 

zawód coacha - metoda edukacji
zawód coacha – metoda edukacji

Czy rzeczywiście można nauczyć się zawodu w czasie 270 godzin edukacji, w skomasowanym programie 16 dniowym?

Tajemnica tkwi w praktycznym programie i metodzie. W ciągu dnia szkoleniowego, który co prawda jest długi, dwunastogodzinny, lecz maksymalnie efektywny – przeplatane są elementy wykładu (nowa wiedza), eksperymenty i ćwiczenia praktyczne oraz konkretne narzędzia do zastosowania w czasie sesji coachingowej. Każdy z elementów programu dnia jest skonstruowany w taki sposób, aby po jednokrotnym doświadczeniu „na zawsze” zapadł w pamięci uczestnika.

Od pierwszego dnia uczestnicy uczą się prowadzić sesje coachingowe oraz stosować konkretne narzędzia służące do moderowania zmiany. W podejściu kognitywistycznym uważamy, że coaching nie jest sztuką zadawania trafnych pytań, ani swego rodzaju rozmową. Jest wieloetapowym treningiem praktycznym. Trening ten odbywa się z użyciem ćwiczeń przestrzennych, rekwizytów, zadań, metod i technik, które opanowują do perfekcji uczestnicy kursu. Coaching jest też dobrą zabawą rozwojową.

Uczestnicy w czasie kursu przechodzą osobisty life coaching. Uczą się prowadzić sesje z użyciem konkretnych narzędzi, ponadto są superwizowani. Sesjom treningowym towarzyszą superwizorzy (doświadczeni, certyfikowani coachowie i mentorzy), którzy na bieżąco korygują błędy i wyjaśniają trudniejsze aspekty.

Kurs obfituje w przykłady i odniesienia biznesowe zebrane w czasie 20 lat praktyki na polskim rynku. Ważne są również ponad 30 letnie doświadczenia w pracy z ludźmi w obszarach psychoterapii, rozwoju osobistego, treningów efektywności oraz coachingu i mentoringu, z których korzystamy każdego dnia.

Kurs kończy egzamin teoretyczny (test wiedzy) oraz praktyczny polegający na przeprowadzeniu realnej sesji z nieznanym sobie klientem. Staramy się tak przygotować naszych studentów, aby zdawało 99 % uczestników. To również element modelu fińskiego. Egzamin nie jest jakiegoś rodzaju „sitem” lub presją, lecz elementem nauki, sprawdzianem kompetencji w praktycznej, realnej sytuacji. W czasie egzaminu, podobnie jak w sporcie, swoje umiejętności sprawdza student (zawodnik) lecz również jego trener (coach).

Zapraszam serdecznie na kurs w zawodzie coacha – Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – jedyny, kognitywistyczny, autorski kurs tego rodzaju na świecie.

więcej na ten temat

zobacz również kalendarz i program kursu

więcej na temat coachingu jako metody


Koan na zamówienie od Macieja Bennewicza

Koan na zamówienie

Newsletter
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.