Eros – koan dla SP

– No cóż u Homera, u mistrza, który stworzył poezję i po wielekroć wyrecytował Iliadę oraz Odyseję słowo eros jest rzeczownikiem pospolitym, nie oznacza osoby a tym bardziej osoby boskiej, lecz pragnienie posiadanie czegoś, czego się nie ma. To również poczucie dyskomfortu a nawet bólu spowodowanego brakiem.

– Myślałem, że to bóg, ktoś w rodzaju amora?

– Nie, nie koniec na tym, gdyż Eros to pierwotna siła kosmiczna istniejąca od początku istnienia Wszechświata. Jest uosobieniem Miłości będącej w konflikcie ze Sporem, lecz również godzącej sprzeczności.

– Jest więc negocjatorem?

– Owszem. U Platona jest synem Dostatku i Biedy. Pragnie piękna i dobra, lecz skoro go pragnie, to go nie posiada. Jest pośrodku, pomiędzy mądrością a nieuctwem. Bogowie nie spekulują, ponieważ mają mądrość, głupcy także nie potrafią rozumować, dyskutować, wyciągać wniosków, gdyż nie chcą zdobyć mądrości. Filozofią i wnioskowaniem zajmują się tylko ci, którzy są między mądrością a nieuctwem – włada nimi Eros. Dlatego zdaniem Platona filozofem nie jest ten, kto posiadł mądrość. Istotą mądrości jest dążenie do mądrości i jej ukochanie, nie zaś jej posiadanie. Z tego też powodu Eros znajduje się między nieśmiertelnością a byciem śmiertelnym, podobnie jak filozof zawsze znajduje się pomiędzy nieuctwem a posiadaniem mądrości. W Uczcie Platona to Sokrates opowiada o znaczeniu Erosa jako istoty poszukującej całości, dążącej do zjednoczenia rozerwanych części.

– Eros zatem wyraża dążenie do spójności?

– Tak, Eros to spoistości, jednia, łączność, koherencja, całość. Głupcy nie są zdolni do zintegrowania.

– Dlaczego?

– Z powodu niezdolności do stawiania pytań i wyciągania wniosków.  

______________________________________________________________

inne koany

______________________________________________________________

zapraszamy na nasze szkolenia


Zamów najnowszą książkę!

Światło w mroku. Jak pomagać sobie i innym w obliczu lęku i traumy wywołanych wojną?. - Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz
Udostępnij:

Zapoznaj się również z naszą drugą książką wydaną w tym roku!

Wolna i szczęśliwa. Jak wyzwolić się z toksycznego związku. - Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz
Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.